จองทริป ครบ จบที่เดียว
ดาวน์โหลด Robinhood เลย

Download
รวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา พาสายประวัติศาสตร์ย้อนเวลาตามหาอดีต รวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา พาสายประวัติศาสตร์ย้อนเวลาตามหาอดีต

รวม 7 สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา พาสายประวัติศาสตร์ย้อนเวลาตามหาอดีต

ย้อนรำลึกถึงราชธานีอันยิ่งใหญ่ของไทย “กรุงศรีอยุธยา” ได้สั่งสมความรุ่งเรืองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้าและการเมืองการปกครองมา 417 ปี ก่อนที่จะล่มสลายลงไปในไฟสงครามคราวเสียกรุงในปี พ.ศ. 2310  แม้จะสิ้นสถานะความเป็นศูนย์กลางอาณาจักรเช่นในอดีตแล้ว แต่อยุธยาก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยความยิ่งใหญ่และงดงาม เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ ผ่านโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ล้ำค่าต่อชาวไทยและชาวโลก ดังนั้นองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  หรือ UNESCO จึงได้มีมติประกาศให้นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาขึ้นเป็นมรดกโลก มีฐานะสำคัญอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติ เรามาร่วมเดินทางย้อนอดีตผ่านกาลเวลาไปชม 7 สถานที่สำคัญ ที่สายประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง จะมีที่ไหนบ้างตามไปรู้จักอยุธยาด้วยกัน

ที่เที่ยวอยุธยาวัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ

1. ที่เที่ยวอยุธยา วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ

เริ่มเที่ยวอยุธยาที่แรกด้วย วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังโบราณ ที่ถือเป็นหัวใจและศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวัดสำคัญที่สุดประจำพระราชวังหลวง มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี ถัดจากวัดเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์อยุธยา มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ยังคงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้เห็นอยู่มากมายผ่านโบราณสถานภายในวัด ทั้งกำแพง อาคารวิหารต่าง ๆ และเจดีย์เรียงรายรอบวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจดีย์ขนาดใหญ่สามองค์ตั้งเรียงกันงามสง่า เป็นสัญลักษณ์สำคัญของอยุธยา ด้านหน้ามีพระวิหารหลวงซึ่งเหลือเพียงซากปรักหักพัง ในอดีตเคยประดิษฐานพระศรีสรรเพชญดาญาณ พระพุทธรูปสำริดหุ้มด้วยทองคำหนักกว่า 170  กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญที่สุดของกรุงศรีอยุธยา แต่ได้ถูกทำลายลงไปในสงครามคราวเสียกรุงแล้ว

ที่เที่ยวอยุธยาวัดพระราม

2. ที่เที่ยวอยุธยา วัดพระราม

 ไม่ไกลจากวัดพระศรีสรรเพชญ์ จะสามารถมองเห็นพระปรางค์เก่าแก่สูงใหญ่ ตั้งอยู่ในวัดที่ล้อมรอบด้วยเจดีย์น้อยใหญ่ มีบึงน้ำขนาดใหญ่ล้อมหลายด้าน โบราณสถานสำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาแห่งนี้คือ วัดพระราม ตั้งอยู่ใจกลางบึงพระราม มีอายุกว่า 600 ปี สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เพื่ออุทิศถวายแด่องค์ปฐมกษัตริย์แห่งอยุธยา คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ณ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงกลายเป็นวัดสำคัญขนาดใหญ่เรื่อยมาจนสิ้นกรุง สิ่งสำคัญคือ พระปรางค์ประธาน ศิลปะอยุธยาตอนต้น ตั้งบนฐานก่ออิฐสูง มีปรางค์องค์เล็กและเจดีย์ล้อมรอบ รวมทั้งซากอาคารต่าง ๆ ทั้งอุโบสถวิหาร และซากพระพุทธรูปหินทรายอยู่รอบบริเวณ

ที่เที่ยวอยุธยาวัดมหาธาตุ

3. ที่เที่ยวอยุธยา วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ โบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาแห่งสำคัญของชาติ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงศรีอยุธยา มีอายุกว่า 600 ปี สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระมหาธาตุประจำเมือง และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชในสมัยอยุธยาด้วย อาณาบริเวณวัดกว้างขวางใหญ่โต มีสถูปเจดีย์และพระปรางค์ต่าง ๆ สร้างอยู่ทั่วทุกมุมวัด มีซากพระพุทธรูปหินทรายอยู่มากมาย แสดงถึงความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาในยุคนั้นอย่างยิ่ง หนึ่งในนั้นมีเศียรพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ ถูกรากต้นโพธิ์โอบล้อมไว้จนเป็นต้นโพธิ์ที่สูงใหญ่ เป็นจุดเที่ยวของอยุธยาที่นักท่องเที่ยวสนใจมาชมกันมาก ในอดีตมีพระปรางค์สูงใหญ่เป็นประธานของวัด แต่น่าเสียดายว่า ได้ถล่มลงมาเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เอง จากการขุดค้นของกรมศิลปากรได้พบเครื่องทองต่าง ๆ ซึ่งถวายเป็นพุทธบูชา และผอบพระบรมสารีริกธาตุด้วย ปัจจุบันจัดแสดงและประดิษฐานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

ที่เที่ยวอยุธยาวัดราชบูรณะ

4. ที่เที่ยวอยุธยา วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยาชื่อดัง สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น มีอายุกว่า 500 ปี  สมเด็จเจ้าสามพระยาทรงสถาปนาวัดแห่งนี้ขึ้นพร้อมพระปรางค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเครื่องราชูปโภคทองคำจำนวนมหาศาล รวมถึงพระพุทธรูปและพระพิมพ์นับแสนองค์ ถือเป็นกรุมหาสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบในประวัติศาสตร์ของชาติไทย แต่น่าเสียดายว่าเมื่อ 60 กว่าปีก่อน เครื่องทองเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกโจรกรรมขุดกรุไปก่อนหน้านี้ และคนร้ายเอาทองที่ได้ไปหลอมขายจำนวนมากแล้ว นับเป็นความสูญเสียทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่ามิได้ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามจับคืนมาบางส่วนทันเวลา และที่ขุดค้นต่อในกรุได้อีกจำนวนหนึ่ง แต่ก็มากพอที่จะยืนยันภาพความมั่งคั่งดุจเมืองทองของกรุงศรีอยุธยาในประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องทองมหาสมบัตินี้ ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา   วัดราชบูรณะเป็นวัดใหญ่โต สร้างคู่กับวัดมหาธาตุมาแต่โบราณ มีอุโบสถวิหาร พระปรางค์เจดีย์รายรอบวัด ที่สำคัญคือ ปรางค์ประธานที่ค้นพบเครื่องทองมหาสมบัตินั้น ยังได้รับการอนุรักษ์อย่างดียิ่ง ยังคงพบลายปูนปั้นประดับสมัยอยุธยาได้ทั่วไป ภายในช่องกรุใต้พระปรางค์ มีทางลงบันไดแคบ ๆ ไปชมในกรุ ที่ครั้งหนึ่งเคยบรรจุเครื่องทองอยู่เต็มห้อง สามารถชมภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นที่ผนังในห้องกรุได้

ที่เที่ยวอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์

5. ที่เที่ยวอยุธยา วัดพุทไธศวรรย์

ด้านทิศใต้ตรงข้ามเกาะเมืองอยุธยา เป็นที่ตั้งของวัดพุทไธศวรรย์  อีกหนึ่งพระอารามและสถานที่ท่องเที่ยวของอยุธยาที่มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น อายุกว่า 600 ปี ตามตำนานเชื่อกันว่า เป็นเวียงเหล็กที่พระเจ้าอู่ทองเคยสร้างเมืองอยู่ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา วัดตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดดเด่นและงดงามมาก เป็นโบราณสถานที่ยังมีชีวิต เพราะยังมีพระสงฆ์จำพรรษาประกอบสังฆกรรมสืบมา เราสามารถเที่ยวชมได้รอบบริเวณวัด จุดที่น่าสนใจคือ พระปรางค์ที่สามารถขึ้นไปชมภายใน เพื่อกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ ที่มีระเบียงคตล้อมรอบพระปรางค์ ที่มีพระพุทธรูปตั้งเรียงรายสวยงาม มีพระอุโบสถที่ยังใช้งานอยู่ถึงทุกวันนี้ มีวิหารน้อยใหญ่ ศาลา และเจดีย์รายรอบวัด และมีลายปูนปั้นสวยงามประดับหลงเหลือให้ชมอยู่

ที่เที่ยวอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม

6. ที่เที่ยวอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม

ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามาด้านทิศตะวันตกของเกาะเมือง โบราณสถานและที่เที่ยวอยุธยาอันสำคัญในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาและงดงามที่สุด ทั้งในแง่ของแผนผังสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่นี่คือ วัดไชยวัฒนาราม สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง อายุเกือบ 400 ปีมาแล้ว สร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงตำแหน่งที่เป็นบ้านเดิมของพระเจ้าปราสาททองเพื่ออุทิศถวายพระราชมารดา และเพื่อเป็นอนุสรณ์ในชัยชนะเหนืออาณาจักรเขมร โดยแผนผังของวัดนี้ได้รับอิทธิพลจากปราสาทนครวัดในประเทศกัมพูชา สิ่งสำคัญที่ควรชมคือ พระอุโบสถยกฐานสูงด้านหน้า พระปรางค์ประธาน ระเบียงคตที่มีพระพุทธรูปชำรุดตั้งเรียงราย ในซุ้มเมรุทิศทั้ง 8 ด้าน ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่อย่างจักรพรรดิราชที่ชำรุดหักพังไปมากแล้ว แต่ด้วยความงดงามที่ยังคงมีมนต์ขลังไม่เสื่อมคลาย วัดนี้จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาที่มีผู้นิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ที่เที่ยวอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

7. ที่เที่ยวอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา คือพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ค้นพบในอยุธยามาจัดแสดงไว้ เพื่อการอนุรักษ์และศึกษามรดกทางศิลปะของอยุธยา อาคารหลักจัดแสดงเครื่องทองที่ได้จากการขุดค้นกรุวัดราชบูรณะและวัดมหาธาตุ รวมถึงวัดอื่น ๆ ในอยุธยา  โบราณวัตถุประเภทพระพุทธรูป เช่น เศียรพระใหญ่ศิลปะอู่ทอง จากวัดธรรมิกราช พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทองค์ใหญ่สมัยทวารวดี กลุ่มพระพุทธรูปที่ค้นพบจากการบูรณะภายในองค์พระมงคลบพิตร และกรุวัดราชบูรณะ นอกจากนี้ยังมีงานหน้าบัน และประตูไม้จำหลักที่งดงามมาก ๆ รวมถึงข้าวของเครื่องใช้สมัยอยุธยาอีกด้วย
โดยพิพิธภัณฑ์จะเปิดวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม 30 บาท

พามาเที่ยวอยุธยาแบบนี้คงถูกใจสายประวัติศาสตร์กันบ้าง ทุกครั้งที่ได้มาเยือน ก็คงทำให้เรารู้สึกอยากย้อนเวลาทะลุมิติไปเห็นความรุ่งเรืองว่า กรุงศรีอยุธยาจะสวยงามแค่ไหน เพราะขนาดแค่ซากปรักหักพังยังมีมนต์ขลังและงดงามได้มากขนาดนี้  เราจึงต้องช่วยกันรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอยุธยาให้ทรงคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของชาติตลอดไป แม้โลกจะเปลี่ยนไปมากเพียงใด แต่อดีตก็ยังคงสำคัญต่ออนาคตเสมอ เพราะบทเรียนจากอดีตในประวัติศาสตร์ จะสอนให้เราเรียนรู้เข้าใจปัจจุบัน และทำอนาคตให้ดีขึ้นต่อไป

พระนครศรีอยุธยา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์และที่เที่ยวในเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมไปถึงวัดเก่าแก่อยุธยาที่คนที่มาจังหวัดนี้มักจะเดินทางไปเยี่ยมชมส่วนใครที่ต้องการค้างคืน สามารถเลือกที่พักในเมืองและที่พักธรรมชาติในสไตล์แบบที่คุณชอบได้เลย

Comments

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน
({{comment_all}} ความคิดเห็น)