จองทริป ครบ จบที่เดียว
ดาวน์โหลด Robinhood เลย

Download

จังหวัดน่าน นอกจากมีธรรมชาติสวยงาม อากาศดี และผู้คนในชุมชนน่ารักแล้ว ยังมีศูนย์รวมใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองให้ไปกราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครั้งนี้พาเที่ยวน่านแบบได้บุญ กับวันเดย์ทริป เที่ยวน่าน ไหว้พระ 9 วัด สายบุญแต่งกายให้เรียบร้อย และเตรียมตัวไปอิ่มบุญพร้อมกับเราเลย

20220203_s_SsR6hEgrIv.jpeg

1.วัดมิ่งเมือง

ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน สถานที่แรกเราต้องมาไหว้สักการะหากได้มาเยือนเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว พร้อมขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปกป้องคุ้มครองเราให้ปราศจากอันตรายใดๆ ให้เดินทางท่องเที่ยวเมืองน่านด้วยความราบรื่น ปลอดภัย และห่างไกลจากอุบัติเหตุด้วยเทอญ

20220203_s_AxObCVx5dl.jpeg

2.วัดหนองบัว

วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่จังหวัดน่านมาเนิ่นนาน สถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาไทยมีความสวยงามที่สมบูรณ์ และมีคุณค่าทางวัฒนธรรม นอกจากการมาไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว สิ่งที่น่าสนใจของวัดหนองบัว คือภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์ ที่สวยงามและสื่อถึงการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองน่าน การแต่งกาย ไว้ได้อย่างน่ารัก โดยเน้นลายเส้นที่อ่อนช้อย และงดงาม

20220203_s_5HyqKx5tTC.jpeg

3.วัดศรีพันต้น

วัดสร้างโดยพญาพันต้น เจ้าเมืองแห่งราชวงค์ภูคา มีความงดงาม สวยสง่าด้วยสีเหลืองทอง วัดศรีพันต้นเป็นอีกวัดที่มีจิตรกรรมปูนปั้นพญานาคเจ็ดเศียร ที่มีความงดงามและโดดเด่นเป็นสง่า ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณบันไดทางขึ้นพระวิหาร ดูมีชีวิตชีวาแต่แฝงไว้ซึ่งอำนาจและความน่าเกรงขามอยู่ในที นอกจากนี้ ภายในยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นการบอกเล่าพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบอกผ่านเรื่องราวประวัติเมืองน่านไว้อย่างน่าสนใจอีกด้วย

20220203_s_LPTxeiovK0.jpeg

4.วัดพระธาตุเขาน้อย

เราอาจจะเคยคุ้นตากับภาพถ่ายของพระพุทธรูปจากมุมสูงพร้อมวิวเมืองน่าน เพราะถือว่าเป็นจุดชมวิวยอดนิยมที่ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเขาน้อย มาถึงก็ขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุ ซึ่งภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จะพบเห็นศิลปะล้านนาดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะพม่า มีความงดงามลงตัว นอกจากเราจะได้สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้ว  ยังได้สัมผัสกับทัศนียภาพของเมืองน่านไปในคราวเดียวกัน

20220203_s_0MHYGE35lL.jpeg

5.วัดพญาวัด

วัดเก่าแก่โบราณ มีมาแต่ก่อนการสร้างเมืองน่านเสียอีก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องกราบไหว้ขอพรคือ “พระธาตุจามเทวี” มีรูปทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยอิฐ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน และ ด้านในวิหารวัดพญาวัดจะเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าในโขง ซึ่งเป็นองค์พระประธานตั้งแต่อดีต (เมื่อองค์พระชำรุด จึงได้มีการนำปูนมาพอกทับ) นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่สมัยโบราณ อย่าง “พระเจ้าฟ้า” โดยชาวน่านมีความเชื่อว่า หากปีไหนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวบ้านจะอัญเชิญองค์พระมาสรงน้ำที่แม่น้ำน่าน เพื่อให้ฝนตกดังความเชื่อสืบทอดกันมา

20220203_s_qsGOejJdoB.jpeg

6.วัดพญาภู พระอารามหลวง

ชวนทุกคนไปกราบไหว้และขอพรองค์พระประธานสำคัญในจังหวัดน่าน เพื่อให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุข วัดที่เจ้าผู้ครองเมืองน่านนั้นได้ให้การอุปถัมภ์เสมอมา ไม่ว่าจะอยู่ในสมัยของเจ้าครองเมืองน่านพระองค์ใดก็ตาม วัดแห่งนี้มีพระประธานในวิหารใหญ่สุดในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ศิลปะสุโขทัย 2 องค์  สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพญาสารผาสุม เจ้าเมืองน่านในปี พ.ศ. 2512

20220203_s_Z7A10VhWmi.jpeg

7.วัดภูมินทร์

มาถึงวัดที่ใครก็ตามเมื่อมาเยือนน่านต้องไม่พลาด คือ วัดภูมินทร์ ความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม คือการสร้างโบสถ์ พระวิหาร และเจดีย์ให้รวมอยู่ในอาคารเดียวกัน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันไปทางประตูของพระวิหารทั้งสี่ทิศ มีพระปฤษฎางค์ของทั้ง 4 องค์ชนกัน  และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” ภาพกระซิบรักบันลือโลก ของหนานบัวผัน ให้ชมกันอีกด้วย

20220203_s_lQhBKhiADn.jpeg

8.วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

สิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อมาถึงคือ ไหว้ขอพร “เจดีย์ทรงลังกา” ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะยุคสุโขทัย คล้ายกับวัดช้างล้อมของสุโขทัย โดยรอบฐานของเจดีย์จะมีรูปปั้นช้างขนาดครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และโดดเด่นเป็นสง่าตามมุมของพระวิหารทั้ง 4 ทิศ อีก 4 เชือก อันเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่า “วัดพระธาตุช้างค้ำ” ในวิหารประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปปางประทานอภัย และมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ ฝีมือของช่างสกุลน่าน มีความงดงามและทรงสง่า เหมือนคำพุทธที่ว่า “พุทธลักษณะท่าน ช่างงดงาม”

20220203_s_OMrMV4DdYm.jpeg

9.วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุเจดีย์อยู่คู่เมืองน่าน ถือว่าเป็นวัดประจำปีเกิดของคนเกิดในปีเถาะ ต้องมากราบไหว้สักการะ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาไม่สูงมากนัก สีทองสวยอร่าม สามารถมองเห็นความงดงามขององค์พระธาตุได้แต่ไกลเลยทีเดียว และนอกจากนี้ยังเป็นอนุสรณ์ของน่านและสุโขทัยในอดีต ที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันของทั้งสองจังหวัดอีกด้วย

การเข้าวัดหรือสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามวิถีพุทธ ควรปฏิบัติตัวให้มีความสำรวมเหมาะสม แต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ  ไม่ส่งเสียงดังรบกวนท่านอื่น และถ่ายภาพด้วยความเคารพในสถานที่ จักเกิดสิ่งดีเป็นศรีแก่ตัวเรา

Writer

ธวัชชัย ช่างสอน

ไกด์ต่าย ธวัชชัย ช่างสอน ทำงานไกด์มาตั้งแต่ปี 2009 ในการนำทัวร์ในประเทศ (Domestic) และ มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2015 เริ่มงานหัวหน้าทัวร์ต่างประเทศเป็น Tour Leader (Outbound) ประเทศที่เดินทางบ่อยและมีความถนัดคือ จอร์เจีย โมร็อคโค จอร์แดน อียิปต์ และ ประเทศกลุ่มที่ใช้ หัวหน้าทัวร์ English Speaking โดย ทำงานฟรีแลนซ์ พิธีกร (ไทย และ อังกฤษควบคู่ไปด้วย) รวมไปถึงงาน ละลายพฤติกรรม งานสร้าง Team Building อาจารย์พิเศษต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย และยังคงรับงานนำทัวร์ในประเทศเมื่อมีโอกาสเสมอ

Comments

ความคิดเห็นจากผู้อ่าน
({{comment_all}} ความคิดเห็น)