จองทริป ครบ จบที่เดียว
ดาวน์โหลด Robinhood เลย

Download
จองตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ผ่านโรบินฮู้ดคุ้มกว่า ✈

ตั๋วเครื่องบิน

Robinhood Travel เปิดให้จองตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ได้แล้ววันนี้

01 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 ธันวาคม 2566

คุ้มยิ่งกว่า เมื่อจองตั๋วเครื่องบิน Thai Smile ผ่านแอปโรบินฮู้ด ✈

สำหรับผู้ต้องการจองตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นผ่านแอปโรบินฮู้ด

สามารถจองตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ผ่านเส้นทางการบินต่างๆ ทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด และรับความคุ้มคว่าที่มากกว่าคุ้มต่อที่ 2 เมื่อจองตั๋วเครื่องบิน Thai Smile ผ่านแอปโรบินฮู้ด ✈

รับสิทธิพิเศษดังนี้


cms-img-20231001_s_C50xRagRJj.webp
📌Priority Check-in (ช่องเช็คอินพิเศษ)

เช็คอินพิเศษที่เคาน์เตอร์สมายล์ พลัส เพียงโชว์หน้าที่แสดงการจองตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ผ่านแอปโรบินฮู้ด พร้อมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางเพื่อรับสิทธิ์📌Extra Baggage (พิเศษเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าอีก 10 กิโลกรัม)
แสดงหน้าการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปโรบินฮู้ด พร้อมบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ที่จุดเช็คอิน เพื่อรับสิทธิ์น้ำหนักกระเป๋าเพิ่มอีก 10 กิโลกรัม (เที่ยวบินในประเทศเพิ่มจาก 20 กก. เป็น 30 กก. / เที่ยวบินต่างประเทศเพิ่มจาก 30 กก. เป็น 40 กก.)


cms-img-20231001_s_d5xqjBwmtI.webp📌Extra Privilege (สิทธิพิเศษอื่นๆ)

ห้องรับรองสมายล์เลานจ์ บริการอาหารและเครื่องดื่ม ที่สนามบินเชียงรายในเที่ยวบิน WE131, 133, 137 และสนามบินหาดใหญ่ในเที่ยวบิน WE260, 264, 268 โดยบัตรกำนัลจะจัดส่งให้ทางอีเมลหลังจากทำการจองตั๋วเครื่องบินเสร็จสิ้นภายใน 2 วันทำการ (ให้บริการถึง ต.ค. 66)

cms-img-20231001_s_XBSMZtjBZH.webp


📌Priority Boarding (ขึ้นเครื่องก่อน)

เมื่อเจ้าหน้าที่ประกาศเรียกขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารที่จองผ่านโรบินฮู้ดจะได้รับการเรียกขึ้นเครื่องเป็นลำดับต้น โดยสามารถแสดงหน้าที่จองตั๋วเครื่องบินผ่านแอปโรบินฮู้ดพร้อมตั๋วเครื่องบินเพื่อรับสิทธิ์

cms-img-20231001_s_fUMxZ2VJDk.webp
📌Priority Baggage (รับกระเป๋าก่อน)

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ผู้โดยสารจะได้รับกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องเป็นลำดับต้น


cms-img-20231001_s_Zm4Q5XbYut.webp


📅 ระยะเวลาการจอง
1 ก.พ. 66 – 31 ธ.ค. 66


📅 ระยะเวลาการเดินทาง
1 ก.พ. 66 –31 ธ.ค. 66


*เงื่อนไขเพิ่มเติม
สิทธิพิเศษสำหรับเที่ยวบินที่ทำการบินด้วยเครื่องบินไทยสมายล์เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินที่ใช้รหัสบินร่วมกัน (Codeshare)
ลูกค้าสามารถเช็คราคาบัตรโดยสารได้ที่แอปพลิเคชันโรบินฮู้ด
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ให้บริการโดย Purple Ventures บริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-777-7564